เลี้ยง ไก่ชน ให้เจ๋งก่อนลงแข่ง|th

เลี้ยง ไก่ชน ให้เจ๋งก่อนลงแข่ง
[ 20-01-2017 ]

เลี้ยง ไก่ชน ให้เจ๋งก่อนลงแข่ง

ในประเทศไทยนั้นมีประวัติการเลี้ยงไก่ชนมาอย่างยาวนาน ถือเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมไทย จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็มีกีฬาชนไก่ ไก่ชน เป็นของตัวเอง ซึ่งวิธีการเลี้ยงหรือเทคนิคในแต่ละพื้นที่ก็ย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพแวะล้อมและวัตถุดิบของตนเองที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกพื้นที่ที่เลี้ยงไก่ชนย่อมมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน นั่นคือ การสร้างไก่ชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมจะชนในทุกสนามแข่ง เมื่อไก่ชนแข็งแรง ฝีเท้าแกร่ง ก็ย่อมมีโอกาสเป็นผู้ชนะในทุกสนาม อุปกรณ์เลี้ยงไก่และสถานที่เลี้ยงไก่ชนเป็นเรื่องสำคัญ สถานที่เลี้ยงไก่ชนนั้นมีความสำคัญอย่างมากทั้งในเรื่องของขนาดและความสะอาด พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงดูไก่ชนควรจะมีพื้นที่อย่างน้อย 2 x 4 เมตร นอกจากนี้ยังจะต้องเสริมขอนไม้เอาไว้ ขอนไม้ตัวนี้ควรสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และขอนไม้นี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมันเอาไว้ช่วยฝึกให้ไก่ได้กระโดดขึ้นไปจับขอน การกระโดดขึ้นลงนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของช่วงกล้ามเนื้อขา ปีก ของไก่ ทั้งยังเป็นที่ที่ออกกำลังกายบริหารปอดและหัวใจให้กับไก่ชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ในเรื่องของความสะอาด กรงไก่ควรจะเป็นสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ได้รับแสงแดดอ่อนๆ เพื่อให้ไก่ได้รับพลังธรรมชาติและความร้อนยังช่วยกำจัดเชื้อโรคได้อีกส่วนหนึ่งด้วย พื้นกรง ควรใช้วัสดุที่สามารถระบายความชื้นได้ดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อราหรือแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆด้วย พี่เลี้ยงควรจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดให้กับไก่อย่างสม่ำเสมอ การเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ให้ไก่ได้ฝึกออกกำลัง การออกกำลังกายไก่เป็นความจำเป็นที่ทุกฟาร์มจะต้องให้ความสำคัญ เพราะนั่นคือวิธีที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับไก่ชน ซึ่งการฝึกการออกกำลังกาย พี่เลี้ยงจะต้องดูความเหมาะสมตามสายพันธุ์ของไก่ เช่น ไก่สายพม่า ถนัดที่จะคอยหาจังหวะในการเข้าตีไก่คู่ต่อสู้ พี่เลี้ยงก็จะต้องเลือกการฝึกการเตะมุ้งให้กับไก่พม่า เป็นต้น นอกจากการฝึกไก่ให้ได้ออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆให้เหมาะกับสายพันธุ์ของไก่แล้วนั้น พี่เลี้ยงไก่ยังต้องทำการกราดน้ำไก่ การกราดน้ำไก่มีความสำคัญอย่างมากเพราะมันจะช่วยให้ไก่เหนื่อยน้อยลง ทำให้ไก่อึด ทนทานต่อการแข่งขันมากขึ้นนั่นเอง อุปกรณ์ฝึกไก่นอกจาก มุ้งแล้วก็ยังมีอุปกรณ์สวมปากและเดือยให้กับไก่อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนี้เป็นงานที่พี่เลี้ยงไก่ชนะจะต้องหมั่นดูแลเพื่อให้ไก่ชนของตนเองมีโอกาสชนะในทุกสนาม