การสังเกตอาการ ไก่ชนภาคใต้ ที่ยอมแพ้ในสังเวียนชน|th

การสังเกตอาการ ไก่ชนภาคใต้ ที่ยอมแพ้ในสังเวียนชน
[ 07-09-2016 ]

การสังเกตอาการ ไก่ชนภาคใต้ ที่ยอมแพ้ในสังเวียนชน

การนำไก่ขึ้นชนในสังเวียนนั้น ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองซึ่งจะต้องมีทั้งไก่ที่แพ้และไก่ที่ชนะ ซึ่งการสังเกตอาการของไก่แพ้ตามกติกาไก่ชนในยุคปัจจุบันนั้น มักใช้การสังเกตอาการต่างๆของไก่ที่บ่งชี้หรือบ่งบอกว่า ไก่ชนภาคใต้ ตัวนั้นถอดใจสู้ หรือยอมแพ้บนสังเวียนชนไก่ครั้งนั้นๆแล้วนั่นเอง รูปแบบที่แสดงถึงความพ่ายแพ้ของไก่ชน สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าไก่ชนนั้นยอมแพ้แล้ว คือการเปล่งเสียงร้องยอมแพ้ออกมา ถือเป็นการยอมแพ้ของไก่ชนที่เกิดจากจิตใจของไก่ชนเอง ซึ่งเกิดจากความกลัว จนต้องพยายามหนีออกมา เพื่อให้ไม่ต้องถูกคู่ต่อสู้ตีชนได้อีกจึงต้องวิ่งหนีออกมาและเปล่งเสียงแสดงความกลัวเพื่อเอาตัวรอด การแพ้ของไก่นั้นมีหลายรูปแบบ ไก่ชนบางตัวก่อนที่ถอดใจยอมแพ้คู่ต่อสู้ จะใช้วิธีโจมตีคู่ต่อสู้แบบทุ่มสุดตัว โดยจะตีแรงๆให้คู่ต่อสู้ได้เจ็บปวดสักครั้งหรืออาจรัวเป็นชุด ซึ่งเป็นการตีเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาตีมันให้เจ็บได้อีก แต่หากคู่ต่อสู้ยังสามารถพลิกกลับมาตีได้และสร้างความเจ็บปวดให้กับไก่ชนได้อีก ไก่ตัวที่แพ้ก็จะถอดใจไปหนีเลย อาจเรียกอาการเช่นนี้ว่าการตีสั่งลา ก่อนจะเปล่งเสียงร้องยอมแพ้ออกมา การเปลี่ยนเชิงหรือวิธีเข้าชนก็บ่งบอกถึงอาการแพ้ได้ ไก่บางตัวเมื่อจะแพ้นั้นมักแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมออกมา เช่น การเปลี่ยนเชิงชน หรือการหลบหน้าบ่อยผิดปกติ โดยหากปกติเป็นไก่เชิงหัวสูง ขอบจิกที่กล่อมกระหม่อม วิธีแปะหน้าตีกัน หรือค้ำโคนคอก ก็กลับเปลี่ยนมาใช้เชิงชนแบบเข้าปีก ใช้วิธีซุกใต้ปีก แล้วมีอาการไม่ยอมโผล่หัวออกมาสู้ ความดุดันที่เคยมีกลับหายไป ไม่ค่อยออกแรก นับเป็นการแสดงอาการยอมแพ้ เพราะเป็นการแสดงอาการกลัวที่จะถูกคู่ต่อสู้ตีจนผิดปกติ รวมถึงการเดินเร็วขึ้น เวลาเดินก้าวเท้ายาวผิดปกติ มีอาการตัวลีบ หรือหุบขนส่วนต่างๆ ทั้งปีก หาง หรือขนตัวไว้แน่น หากใช้เชิงขี่แบบลุกลี่ลุกลนที่ผิดปกติ ใช้ตัวดันกระแทกมากกว่าปกติ โดยไม่ยอมเข้าจิกคู่ต่อสู้ แสดงอาการไม่อยากถูกตัวคู่ต่อสู้แล้ว เรียกอาการชักหางเปีย พร้อมเปล่งเสียงร้องเสียงดัง ซึ่งสามารถเปล่งออกมาได้ทุกอากัปกิริยาทั้งขณะที่กำลังซุกอยู่ในปีก หรือหมกตัวอยู่ใต้อก โดยปกติแล้วไก่ที่ยอมแพ้มักแสดงอาการหลบหน้า หรือก้มหัวให้คู่ต่อสู้ แต่ไก่บางตัวอาจไม่มีอาการเช่นนี้ ยิ่งถูกตีเจ็บกลับยิ่งพยายามชูหัวให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก เรียกอาการไก่ตัวแข็ง โดยจะแพ้ทั้งๆไก่ยังชูหัวสูงอยู่เรียกว่าอาการตายหัวสูง